Thông tin chủ sở hữu website và doanh nghiệp:

  • Tên công ty: Công ty TNHH Thương mại ELOVA
  • Người đại diện pháp luật: Cao Minh Tuấn;  CMND số: 261245710, nơi cấp: Bình Thuận
  • Địa chỉ trụ sở chính: 11A Hồng Hà , phường 2, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
  • Điện thoại: 0867.569.168
  • Email: [email protected]
  • Giấy phép đăng ký kinh doanh số: 0316855530; Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh;  Cấp ngày: 13/5/2021.

mat truoc giay chung nhan DKKD

mat sau giay chung nhan DKKD