Bên cạnh việc chia sẻ kiến thức thì ELOVA cũng bổ sung đến bạn đọc những kỹ năng và những cách xử lý tình huống giúp ích nhiều cho mọi người trong cuộc sống.

Đó có thể là kỹ năng trong việc chăm sóc bản thân như là chăm sóc tóc, chăm sóc da đầu, chăm sóc cơ thể và cải thiện diện mạo bề ngoài của mình.

Ở đây ELOVA không chia sẻ bạn kỹ năng mềm mà đó đơn giản là những chia sẻ về cách xử lý. Ví dụ như khi tóc khô xơ hư tổn sau khi nhuộm tóc hay uốn tóc có sử dụng nhiều hoá chất chẳng hạn.